Cán bộ, đảng viên vui lòng điền thêm thông tin trước khi làm bài thi tại đây
HƯỚNG DẪN XEM , CẬP NHẬT LẠI THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÝ
Thông báo kết quả Cuộc thi trắc nhiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Lào Cai và Chi bộ Đảng đầu tiên Công an tỉnh ( đợt 1)
Thông báo kết quả Cuộc thi trắc nhiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Lào Cai và Chi bộ Đảng đầu tiên Công an tỉnh ( đợt 2)
Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai (Đợt thi thứ 3 bắt đầu từ: 10h00’ ngày 06/6/2022)
Thông Báo kết quả Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( Đợt 1)
Thông báo kết quả Cuộc thi trắc nhiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Lào Cai và Chi bộ Đảng đầu tiên Công an tỉnh ( đợt 3)
Thông Báo kết quả Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( Đợt 2)
Thông báo danh sách tài khoản đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( 3 đợt thi )
Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chính sách BHXH, BHYT (Đợt thi thứ 1 bắt đầu từ: 10h00’ ngày 18/7/2022)
Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chính sách BHXH, BHYT (Đợt thi thứ 2 bắt đầu từ: 10h00’ ngày 01/8/2022)
Thông báo danh sách tài khoản đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế ( đợt 1 )
Thông báo danh sách tài khoản đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế ( đợt 2 )
Thông báo danh sách tài khoản đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế ( đợt 3 )
Thông báo danh sách tài khoản đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 73 năm lịch sử Đảng bộ huyện Bát Xát (10/10/1949 - 10/10/2022) và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện ( 3 đợt thi )
Thông báo danh sách tài khoản đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Thông báo Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống Lực lượng Vũ trang tỉnh Lào Cai ( đợt thi thứ 2 ) bắt đầu từ 09:00 ngày 20/3/2023
Thông báo danh sách tài khoản đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai ( đợt 1)
Thông báo danh sách tài khoản đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai ( đợt 2)