HƯỚNG DẪN XEM , CẬP NHẬT LẠI THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÝ

 24/03/2021 8:29:37 SA

HƯỚNG DẪN XEM , CẬP NHẬT LẠI THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÝ

Sau khi đăng nhập thành công vào phần mềm:

Bước 1: Click  vào "Xin chào, Tên người dùng đăng ký "

Bước 2: Click vào "Thông tin tài bản thân" hoặc click vào dây

Bước 3: Xem lại các thông tin, nếu sai hoặc thiếu thì bổ sung theo các trường yêu cầu

Bước 4: Click nút "Cập nhật thông tin"