Thông báo Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống Lực lượng Vũ trang tỉnh Lào Cai ( đợt thi thứ 2 ) bắt đầu từ 09:00 ngày 20/3/2023

 19/03/2023 2:01:53 CH

Thông báo Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống Lực lượng Vũ trang tỉnh Lào Cai ( đợt thi thứ 2 ) bắt đầu từ 09:00 ngày 20/3/2023