Thông báo danh sách tài khoản đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế ( đợt 2 )

 12/08/2022 4:33:07 CH

Thông báo danh sách tài khoản đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế ( đợt 2 )

STTHọ tênTài khoảnDự đoánThời gianSố lần làm bàiSố lần làm đúngSố lần làm saiĐơn vị
1Nguyễn Mạnh Cườngcuongnm19841281619,79531191055102233Chi bộ BHXH - Huyện Mường Khương
2Ngô Hoàng Hiệp hiep19971281620,37206982779273841Đảng bộ xã Xuân Quang - Huyện Bảo Thắng
3Nguyễn Thị Nguyệt200219861281626,14133271514148133Đảng bộ trường THPT số 1 - Huyện Bảo Yên
4trịnh giang namtrinhgiangnam1281628,920598118921545347Đảng bộ cơ quan huyện uỷ - Huyện Bảo Thắng
5Ma Tuấn Anhtuananh2110-by1281518,83233072093207023Đảng bộ thị trấn Phố Ràng - Huyện Bảo Yên
6Đỗ Văn Quýquyttytebaoyen1281724,11071641215117837Đảng bộ Y tế - Huyện Bảo Yên
7Nguyễn Hải Hậunguyenhaihautcby1281724,15647042502482Chi bộ phòng Tài chính - Huyện Bảo Yên
8bùi thị hườngbthuongbhxh1281524,293688881879919Chi bộ BHXH - Huyện Bảo Yên
9Bùi Mạnh Hùngmanhhungby1281724,753802558552362Xã Yên Sơn - Huyện Bảo Yên
10Phạm Văn DũngPhamvdung1281725,290818371869919Đảng bộ thị trấn Phố Ràng - Huyện Bảo Yên
11Lê Thị Thu HằngLehangpr1281728,33661035255178Đảng bộ thị trấn Phố Ràng - Huyện Bảo Yên
12Lừu Seo Thàoluuthao20221281538,9296871308446Chi bộ TTGDDN - GDTX - Huyện SiMaCai
13Nguyễn Quý Bằngbangnq-baoyen1281841,0959526822642Chi bộ phòng VH&TT - Huyện Bảo Yên
14Trịnh thanh thủyThuybaoyen11281934,64298331309931Chi bộ BHXH - Huyện Bảo Yên
15Mai Thị Nguyệtmtn861281956,717873119210785Chi bộ TTGDDN - GDTX - Huyện SiMaCai
16Nguyễn Xuân ToànNxt28841282030,35860292102028Chi bộ phòng GD&ĐT - Huyện SimaCai
17Đinh Thị Minh Phươngdinhthiminhphuong1282033,03768872022194874Chi bộ TT Chữa bệnh - Giáo dục LĐXH - Tp Lào Cai
18lê thị hợilthoi1282034,281026121019317Chi bộ BHXH - Huyện Bảo Thắng
19Lùng Thị Lèngmaileng1234@gmail.com1281243,316006772166358Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng

 

THÔNG BÁO

kết quả tuần thi thứ hai Cuộc thi tìm hiểu

chính sách BHXH, BHYT trên Internet  

-----

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 107-KH/BTGTU, ngày 30/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet (Cuộc thi); Quyết định số 180-QĐ/TU ngày 06/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet; Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả thi tuần thi thứ hai như sau:

1. Số lượng tài khoản tham gia thi 

- Tuần thứ hai Cuộc thi thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Từ 10h00’ ngày 01/8/2022 đến 16h00’ ngày 07/8/2022 đã thu hút 29.803 tài khoản (trong đó, có 54 tài khoản là người tỉnh ngoài). Một số kết quả cụ thể trong biểu.

STT

Huyện/ thị xã/ thành phố

Số người

tham gia

Số người

trả lời đúng

Tổng số lần thi

Số lần thi trả lời đúng

Đảng viên

Không là

đảng viên

1

Bảo Thắng

14263

7544

83460

37228

4602

9661

2

Bát Xát

3013

1335

45178

16662

1545

1468

3

Mường Khương

2277

940

68738

33013

1280

997

4

TP Lào Cai

2192

738

18299

7699

1239

952

5

Bắc Hà

2117

316

61712

43190

1093

1024

6

Bảo Yên

1895

945

34589

18425

1360

535

7

Si Ma Cai

1631

669

145085

29902

1112

519

8

Thị xã Sa Pa

1294

167

12181

624

580

714

9

Văn Bàn

1067

154

10286

1492

576

491

10

Ngoài tỉnh

54

8

1002

487

2

52

TỔNG

29.803

12.816

480.530

188.722

13.389

16.413

2. Kết quả đoạt giải

 

2.1. Giải Nhất: Nguyễn Mạnh Cường, Chi bộ BHXH - huyện Mường Khương.

2.2. Giải Nhì:

(1) Ngô Hoàng Hiệp, Đảng bộ xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng.

(2) Nguyễn Thị Nguyệt, Đảng bộ trường THPT số 1, huyện Bảo Yên.

(3) Trịnh Giang Nam, Đảng bộ cơ quan huyện uỷ, huyện Bảo Thắng.

2.3.

Giải Ba:

(1) Ma Tuấn Anh, Đảng bộ thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên.

(2) Đỗ Văn Quý, Đảng bộ Y tế, huyện Bảo Yên.

(3) Nguyễn Hải Hậu, Chi bộ phòng Tài chính, huyện Bảo Yên.

(4) Bùi Thị Hường, Chi bộ BHXH, huyện Bảo Yên

(5) Bùi Mạnh Hùng, Xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên.

2.4. Giải khuyến khích:

(1) Phạm Văn Dũng, Đảng bộ thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên.

(2) Lê Thị Thu Hằng, Đảng bộ thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên.

(3) Lừu Seo Thào, Chi bộ TTGDDN - GDTX - Huyện SiMaCai.

(4) Nguyễn Quý Bằng, Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin, huyện Bảo Yên.

(5) Trịnh Thanh Thủy, Chi bộ BHXH, huyện Bảo Yên.

(6) Mai Thị Nguyệt, Chi bộ TTGDDN - GDTX, huyện Si Ma Cai.

(7) Nguyễn Xuân Toàn, Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Si Ma Cai.

(8) Đinh Thị Minh Phương, Chi bộ Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội, thành phố Lào Cai.

(9) Lê Thị Hợi, Chi bộ BHXH, huyện Bảo Thắng.

(10) Lùng Thị Lèng, Xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng.

Trên đây là thông báo kết quả thi tuần thứ hai Cuộc thi tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT trên Internet. Tuần 3 của Cuộc thi sẽ diễn ra từ 10h00’ ngày 15/8/2022 đến 16h00’ ngày 21/8/2022; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia cuộc thi./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI