Thông báo danh sách tài khoản đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế ( đợt 1 )

 28/07/2022 2:41:49 CH

Thông báo danh sách tài khoản đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế ( đợt 1 )

STTHọ tênTài khoảnDự đoánThời gianSố lần làm bàiSố lần làm đúngSố lần làm saiĐơn vị
1vũ thị kim tuyếtvuthikimtuyet1403324.284139639037317Đảng bộ cơ quan Huyện ủy - huyện Bát Xát
2Đỗ Văn Quýquyttytebaoyen1403325.160740973771621Đảng bộ Y tế - huyện Bảo Yên
3Hoàng Thị Ngathcsyty_nga1403331.417908761005985115Đảng bộ xã Ý Tý - huyện Bát Xát
4Vũ Thị Kim DungVtdung-hubatxat1403332.913364310019929Đảng bộ cơ quan Huyện ủy - huyện Bát Xát
5Nguyễn Mạnh Cườngcuongnm19841403332.94698272770324Chi bộ BHXH - huyện Mường Khương
6Lê Thị Thu HằngLehangprby1403333.4851728114311376Đảng bộ thị trấn Phố Ràng - huyện Bảo Yên
7Đỗ Thanh Thủythuydt1403339.651238517315320Chi bộ BHXH tự nguyện - huyện Bát Xát
8Phạm Thị Thu TrangPtttrang1403340.157133447443Chi bộ trường THPT số 2 - huyện Bát Xát
9Nguyễn Quý Bằngbangnq-baoyen1403341.114314744743017Chi bộ phòng Văn hóa & Thông tin - huyện Bảo Yên
10Nguyễn Thị Thảothao.lc100@gmail.com1403346.013857344422Chi bộ trường THPT số 2 - huyện Bát Xát
11Trần Văn Đằngdangbatxat1403346.216962721210Đảng bộ xã Cốc Mỳ - huyện Bát Xát
12Trinh giang namNamthanh@gmail.com1403346.709919583482014Đảng bộ cơ quan Huyện ủy - huyện Bảo Thắng
13Lộc Thị HàLochayb1403347.836521644441430Chi bộ trường THPT số 2 - huyện Bát Xát
14Lý Chinchinly82dt1403350.910153219190Đảng bộ xã Dền Thàng - huyện Bát Xát
15Ngô Hằng LyNgoLy311403356.5785821362511Xã Bản Vược - huyện Bát Xát
16Triệu Như Quỳnhtnquynhbh1403310508.4762400340030Xã Thải Giàng Phố - huyện Bắc Hà
17Ngô Hoàng Hiệp hiep19971403223.1019388423442277Đảng bộ xã Xuân Quang - huyện Bảo Thắng
18bùi thị hườngbthuongbhxh1403423.63195581818178137Chi bộ BHXH - huyện Bảo Yên
19trần thanh thủytranthanhthuykfw8bx1403228.115630735933821Chi bộ hạt Kiểm Lâm Thiên Nhiên - huyện Bát Xát

THÔNG BÁO

kết quả tuần thi thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu

chính sách BHXH, BHYT trên Internet  

-----

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 107-KH/BTGTU, ngày 30/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet (Cuộc thi); Quyết định số 180-QĐ/TU ngày 06/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet; Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả thi tuần thi thứ nhất như sau:

1. Số lượng tài khoản tham gia thi 

- Tuần thứ nhất Cuộc thi thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Từ 10h00’ ngày 18/7/2022 đến 16h00’ ngày 24/7/2022 đã thu hút 30.271 tài khoản (trong đó, có 33 tài khoản là người tỉnh ngoài). Một số kết quả cụ thể trong biểu.

STT

Địa phương

Số người

tham gia

Số người

trả lời đúng

Tổng số

lần thi

Tổng số lần thi trả lời đúng

Đảng viên

Không là

đảng viên

1

Huyện Bảo Thắng

9.575

5.670

65.350

33.535

3.262

6.313

2

Huyện Bát Xát

4.102

2.215

65.558

33.567

1.975

2.127

3

Thành phố Lào Cai

3.967

1.638

23.325

9.062

2.167

1.800

4

Huyện Bảo Yên

2.355

1.306

40.054

23.367

1.639

716

5

Huyện Bắc Hà

2.293

488

44.120

36.674

1.197

1.096

6

Huyện Mường Khương

2.196

787

55.500

15.862

1.135

1.061

7

Huyện Văn Bàn

2.148

630

24.576

6.729

1.235

913

8

Huyện Si Ma Cai

1.862

923

179.627

54.639

1.278

584

9

Thị xã Sa Pa

1.743

359

14.540

2.603

741

1.002

10

Ngoài tỉnh

33

17

2167

290

02

31

TỔNG

30.271

14.033

514.817

216.328

14.631

15.643

2. Kết quả đoạt giải

 

2.1. Giải Nhất: Vũ Thị Kim Tuyết, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, huyện Bát Xát.

2.2. Giải Nhì:

(1) Đỗ Văn Quý, Đảng bộ Y tế, huyện Bảo Yên.

(2) Hoàng Thị Nga, Đảng bộ xã Y, huyện Bát Xát.

(3) Vũ Thị Kim Dung, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, huyện Bát Xát.

2.3.

Giải Ba:

(1) Nguyễn Mạnh Cường, Chi bộ BHXH, huyện Mường Khương.

(2) Lê Thị Thu Hằng, Đảng bộ thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên.

(3) Đỗ Thanh Thủy, Chi bộ BHXH tự nguyện, huyện Bát Xát.

(4) Phạm Thị Thu Trang, Chi bộ trường THPT số 2, huyện Bát Xát.

(5) Nguyễn Quý Bằng, Chi bộ phòng Văn hóa & Thông tin, huyện Bảo Yên.

2.4. Giải khuyến khích:

(1) Nguyễn Thị Thảo, Chi bộ trường THPT số 2, huyện Bát Xát.

(2) Trần Văn Đằng, Đảng bộ xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát.

(3) Trịnh Giang Nam, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, huyện Bảo Thắng.

(4) Lộc Thị Hà, Chi bộ trường THPT số 2, huyện Bát Xát.

(5) Lý Chin, Đảng bộ xã Dền Thàng, huyện Bát Xát.

(6) Ngô Hằng Ly, Xã Bản Vược, huyện Bát Xát.

(7) Triệu Như Quỳnh, Xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà.

(8) Ngô Hoàng Hiệp, Đảng bộ xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng.

(9) Bùi Thị Hường, Chi bộ BHXH, huyện Bảo Yên.

(10) Trần Thanh Thủy, Chi bộ hạt Kiểm Lâm Thiên Nhiên, huyện Bát Xát.

Trên đây là thông báo kết quả thi tuần thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT trên Internet. Tuần 2 của Cuộc thi sẽ diễn ra từ Từ 10h00’ ngày 01/8/2022 đến 16h00’ ngày 07/8/2022; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để tiếp tục tham gia./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI