Thông báo cuộc thi NQ 10 đợt 2

 22/05/2022 10:32:56 SA

Thông Báo kết quả Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( Đợt 2)

Tuần 2 của Cuộc thi diễn ra từ 10h00’ ngày 09/5/2022 đến 22h00’ ngày 15/5/2022. Trong tuần thi thứ 2 đã thu hút 53.873 tài khoản (tăng 16.616 tài khoản so với tuần 1), trong đó có 48 tài khoản là người tỉnh ngoài. Tuần 2 có tổng số 541.196 lượt tham gia thi (tăng 231.794 lượt so với tuần 1), trong đó có 9.980 người trả lời đúng cả 19 câu hỏi (tăng 4.679 tài khoản so với tuần 1).

Về số người đăng ký tham gia thi: Huyện Bảo Thắng dẫn đầu với 16.108 người; thị xã Sa Pa đứng thứ hai với 10.982 người; huyện Bát Xát đứng thứ ba với 10.898 người; tiếp theo là các đơn vị: Thành phố Lào Cai (4.299), Mường Khương (3.182), Văn Bàn (2.678), Bắc Hà (2.036), Si Ma Cai (1.893), Bảo Yên (1.747).

Về số người trả lời đúng 19 câu hỏi: Đứng đầu là huyện Bảo Thắng (3.463 người); thứ hai là huyện Bát Xát (2.199 người); thứ ba là thị xã Sa Pa (1037 người); thứ tư là huyện Mường Khương (990 người)tiếp theo là các đơn vị thành phố Lào Cai (741 người), Bảo Yên (567 người), Si Ma Cai (528 người), Văn Bàn (316 người) và Bắc Hà (78 người).  

Về số tài khoản tham gia thi đăng ký là đảng viên: 21.052. Trong đó: Đảng bộ huyện Bảo Thắng (4.489 đảng viên); Đảng bộ huyện Bát Xát (4.328 đảng viên); Đảng bộ thị xã Sa Pa (3.701 đảng viên); tiếp theo là các đảng bộ: thành phố Lào Cai (1.960 đảng viên), Mường Khương (1.749 đảng viên), Văn Bàn (1.502 đảng viên), Si Ma Cai (1.254 đảng viên), Bắc Hà (1.055 đảng viên), Bảo Yên (1.014 đảng viên).

  • Kết quả đoạt giải tuần 2

Giải Nhất: Bùi Thị Hường, Chi bộ Bảo hiểm Xã hội, Đảng bộ huyện Bảo Yên.

 Giải Nhì:

(1) Hoàng Thị Liễu, Chi bộ Bảo hiểm Xã hội, Đảng bộ huyện Bảo Yên;

(2) Nguyễn Thị Thảo, Chi bộ Trường THPT số 2, Đảng bộ huyện Bát Xát;

(3) Đỗ Đình Việt, Đảng bộ xã Bản Vược, Đảng bộ huyện Bát Xát.

Giải Ba:

(1) Nguyễn Văn Long, Chi bộ phòng Tài chính, Đảng bộ huyện Bảo Yên;

(2) Nguyễn Mạnh Thắng, Đảng bộ Công an huyện Mường Khương;

(3) Ma Tuấn Anh, Đảng bộ Thị trấn Phố Ràng, Đảng bộ huyện Bảo Yên;

(4) Đ Văn Quý, Đảng bộ Y tế, Đảng bộ huyện Bảo Yên;

(5)  Phan Văn Lân, Đảng bộ xã Bản Xèo, Đảng bộ huyện Bát Xát.

 Giải khuyến khích:

(1) Vũ Thị Giang, Đảng bộ xã Bản Vược, Đảng bộ huyện Bát Xát;

(2) Phạm Thị Bích Hạnh, Chi bộ Bảo hiểm Xã hội, Đảng bộ Huyện Bảo Yên;

(3) Nùng ch Tho, Đảng bộ Công an huyện Mường Khương;

(4) Trn Quang Chính, Chi bộ Hạt Kiểm lâm Khu, bảo tồn thiên nhiên Bát Xát,  Đảng bộ huyện Bát Xát;

(5) Trn Thị Ngân, Chi bộ Phục vụ sản xuất, Đảng bộ huyện Si Ma Cai;

(6) Nguyn Thanh Hùng, Chi bộ Hạt Kiểm lâm, Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát,  Đảng bộ huyện Bát Xát;

(7) Trịnh Giang Nam, Đảng bộ cơ quan Huyện uỷ, Đảng bộ huyện Bảo Thắng;

(8) Ngô Kiến Trung, Chi bộ Hạt Kiểm lâm, Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát,  Đảng bộ huyện Bát Xát;

(9) Sùng A Khử, Đảng Bộ xã A Mú Sung, Đảng bộ huyện Bát Xát;

(10) Lý A Tráng, Đảng bộ xã Sàng Ma sáo, Đảng bộ huyện Bát Xát.

 Tuần 3 (tuần cuối cùng) của Cuộc thi sẽ diễn ra từ 10h00’ ngày 06/6/2022 đến 22h00’ ngày 12/6/2022.