Liên hệ

 26/02/2021 8:00:28 SA

Cơ quan phụ trách: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại/Zalo: 0984.000.984

 

 BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LÀO CAI