Quy chế Cuộc thi trắc nhiệm trên Internet tìm hiểu Chính sách Bảo Hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội

THỂ LỆ

Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet

-----

 

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

- Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân nắm chắc, hiểu sâu chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tạo sự đồng thuận trong nhận thức, chung sức hành động thực hiện thắng lợi công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Việc tổ chức cuộc thi bảo đảm tiến độ, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả; tạo sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm tham gia thi của đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.

Điều 2. Nội dung Cuộc thi

Nội dung chính các văn bản, tài liệu của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT).

Điều 3. Quy định chung

1. Đối tượng dự thi

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh Lào Cai (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc Cuộc thi).

2. Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet, tại các địa chỉ:

- Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến - Tỉnh uỷ Lào Cai (http://tuyengiao-tracnghiem.laocai.gov.vn/);

- Liên kết trên Cổng Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (http://bantuyengiao.laocai.org.vn);

- Liên kết trên Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh, mục “Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet”;

- Các báo, tạp chí điện tử, trang/cổng Thông tin điện tử đặt Banner và đường link liên kết của Cuộc thi.

3. Tài liệu tham khảo

 

Ban Tổ chức Cuộc thi đăng tải tài liệu tham khảo trên Cổng Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (http://bantuyengiao.laocai.org.vn); Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến - Tỉnh uỷ Lào Cai (http://tuyengiao-tracnghiem.laocai.gov.vn/).

Điều 4. Một số quy định cụ thể

- Đăng ký tài khoản dự thi

+ Đối với những người chưa có tài khoản. Để tạo tài khoản dự thi, người tham gia thi truy cập vào đường dẫn: http://tuyengiao-tracnghiem.laocai.gov.vn. Chọn mục “Đăng ký”, nhập thông tin cá nhân, số điện thoại theo hướng dẫn rồi nhấn nút “Đăng ký”. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, người dự thi có thể tham gia thi trực tuyến Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet.

+ Đối với những người đã có tài khoản tham gia các cuộc thi trên Internet do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức có thể sử dụng tài khoản đã đăng ký, đăng nhập để tham gia cuộc thi.

- Tham gia dự thi[1]

+ Người dự thi truy cập vào địa chỉ: Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến - Tỉnh uỷ Lào Cai (http://tuyengiao-tracnghiem.laocai.gov.vn/) hoặc truy cập vào Banner (Hình ảnh có liên kết với trang Web thi trực tuyến) của Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet sau đó đăng nhập bằng tài khoản, mật khẩu của bản thân để tham gia thi.

+ Trả lời câu hỏi thi: Mỗi lần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 20 câu hỏi, trong đó có 19 câu hỏi trên 6 lĩnh vực BHXH, BHYT (bao gồm: Truyền thông Bảo hiểm xã hội số -VssID; BHXH tự nguyện; chế độ BHXH; thủ tục hành chính; giám định BHYT; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT) và 1 câu hỏi dự đoán số người trả lời đúng. Lưu ý mỗi câu hỏi chỉ có 01 đáp án đúng.

+ Khuyến khích người dự thi tham gia thi nhiều lượt/tuần, Ban Tổ chức sẽ công nhận 01 kết quả cao nhất trong số các lượt thi của tuần thi đó.

+ Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 18/7/2022 và kết thúc vào ngày 21/8/2022 (tuần thi thứ ba).

+ Thời gian bắt đầu từ 10 giờ 00 phút ngày thứ Hai, kết thúc vào 16 giờ 00 phút ngày chủ Nhật. Thời gian thi cụ thể từng tuần như sau:

(1) Tuần 1: Từ 10h00’ ngày 18/7/2022 đến 16h00’ ngày 24/7/2022.

(2) Tuần 2: Từ 10h00’ ngày 01/8/2022 đến 16h00’ ngày 07/8/2022.

(3) Tuần 3: Từ 10h00’ ngày 15/8/2022 đến 16h00’ ngày 21/8/2022.

Điều 5. Cơ cấu, giá trị, giải thưởng cuộc thi

1. Giải cá nhân (Công bố sau mỗi tuần thi). Gồm 19 giải/tuần thi như sau:

- 01 Giải Nhất: Trị giá 3.000.000 đồng.

- 03 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

- 05 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

- 10 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

* Tiêu chí đoạt giải cá nhân

(1) Trả lời đúng, thời gian trả lời nhanh nhất (trả lời hết ít thời gian nhất) các câu hỏi trắc nghiệm.

(2) Dự đoán chính xác nhất số người trả lời đúng toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm.

Trường hợp có từ 02 người dự thi trở lên cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, cùng số thời gian trả lời câu hỏi, Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho người có số lượt thi nhiều hơn. Trường hợp 01 người có nhiều tài khoản dự thi và đạt nhiều giải thì Ban Tổ chức chỉ trao 01 giải cao nhất cho người dự thi.

2. Giải tập thể (trao cho các các huyện, thị xã, thành phố sau khi kết thúc 3 tuần thi). Gồm 09 giải thưởng trao cho 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh như sau:

- 01 giải Nhất: Trị giá 5.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì: Trị giá 3.000.000 đồng.

- 03 giải Ba: Trị giá 2.000.000 đồng.

- 03 giải Khuyến khích: Trị giá 1.000.000 đồng.

* Tiêu chí đoạt giải tập thể

Giải nhất, nhì, ba, khuyến khích được tính theo tổng điểm từ cao xuống thấp của 04 tiêu chí dưới đây:

(1) Tỷ lệ người tham gia thi/ tổng số dân của địa phương

Điểm tính cho địa phương có tỷ lệ (%) người tham gia thi/ tổng dân số của địa phương, tính từ cao xuống thấp: Đứng thứ nhất được 18,0 điểm; thứ nhì được 16,0 điểm; thứ ba được 14,0 điểm; thứ tư được 12,0 điểm; thứ năm được 10,0 điểm; thứ sáu được 8,0 điểm; thứ bảy được 6,0 điểm; thứ tám được 4,0 điểm; thứ chín được 2,0 điểm.

(2) Tỷ lệ người trả lời đúng/ Tổng số người tham gia thi

Điểm tính cho địa phương có tỷ lệ (%) người trả lời đúng/ tổng số người tham gia thi tính từ cao xuống thấp như sau: Địa phương đứng thứ nhất được 9,0 điểm; thứ nhì được 8,0 điểm; thứ ba được 7,0 điểm; thứ tư được 6,0 điểm; thứ năm được 5,0 điểm; thứ sáu được 4,0 điểm; thứ bảy được 3,0 điểm; thứ tám được 2,0 điểm; thứ chín được 1,0 điểm.

(3) Tổng số lượt trả lời đúng/số người tham gia thi

Điểm tính cho địa phương có tổng số lượt thi/ số người tham gia thi từ cao xuống thấp như sau: Đứng thứ nhất được 4,5 điểm; thứ nhì được 4,0 điểm; thứ ba được 3,5 điểm; thứ tư được 3,0 điểm; thứ năm được 2,5 điểm; thứ sáu được 2,0 điểm; thứ bảy được 1,5 điểm; thứ tám được 1,0 điểm; thứ chín được 0,5 điểm.

(4) Có cá nhân đoạt giải

Địa phương nào có cá nhân đoạt giải thì được cộng điểm như sau: 04 điểm/01 giải nhất, 03 điểm/01 giải nhì, 02 điểm/01 giải ba, 01 điểm/01 giải khuyến khích.

Trong trường hợp nhiều địa phương có số điểm bằng nhau thì Ban Tổ chức xét thêm các tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên như sau: Tỷ lệ người tham gia thi/tổng dân số; Tỷ lệ người trả lời đúng/ Tổng số người tham gia thi; Tổng số lượt thi/số người tham gia thi; Tổng số giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba),…

3. Kinh phí Cuộc thi: Thực hiện theo Kế hoạch số 107-KH/BTGTU, ngày 30/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet.

Điều 6. Thông báo kết quả và trao thưởng

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần được công bố sau khi có kết quả thi tuần (trước 12 giờ thứ Tư tuần kế tiếp) trên Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Banner Cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cá nhân đoạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân để Thư ký Cuộc thi hoàn thiện thủ tục trao thưởng. Người nhận giải thưởng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

- Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức tổng kết, trao chứng nhận, tiền thưởng cho cá nhân, tập thể đoạt giải (Dự kiến trao giải vào dịp chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9).

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet có hiệu lực từ ngày công bố, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các phương tiện thông tin đại chúng. Căn cứ tình hình cụ thể, Ban Tổ chức cuộc thi có thể sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ bằng văn bản./.

BTC CUỘC THI TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT TRÊN INTERNET

 

[1] Các vấn đề cần trao đổi về cuộc thi đề nghị liên hệ qua số điện thoại: Hỗ trợ kỹ thuật: Đ/c Phạm Anh Đức, sđt 0984 000 984. Tư vấn về nội dung cuộc thi các đ/c: Nguyễn Xuân Thuỷ, sđt 0912 224 117; Nguyễn Thị Bích Ngọc, sđt 0972 888 281; Nguyễn Thị Hằng Nga, sđt 0962 312 732; Phạm Ngọc Quý, sđt 0858 237 678.