Cán bộ, đảng viên vui lòng điền thêm thông tin trước khi làm bài thi tại đây
Hệ thống bảo trì hàng ngày từ 16h45p đến 17h15p
HƯỚNG DẪN XEM , CẬP NHẬT LẠI THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÝ