Liên hệ

 26/02/2021 8:00:28 SA

Cơ quan phụ trách: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0886.582.238 - 02143.840048

Hỗ trợ kỹ thuật: 0984.000.984

 

 BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LÀO CAI