Giới thiệu

 26/02/2021 8:00:55 SA

Tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Lào Cai; kết quả chủ yếu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội XIII của Đảng. Thông qua Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

1. Mục đích 

Tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Lào Cai; kết quả chủ yếu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội XIII của Đảng.

Thông qua Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu

Việc tổ chức đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả; thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

3. Đối tượng dự thi

Là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, công tác và học tập  trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Đối với học sinh phải từ 14 tuổi trở lên). 

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc không được tham gia dự thi.

4. Kinh phí tổ chức cuộc thi và giải thưởng 

Từ ngân sách Nhà nước cấp.

5. Nội dung Cuộc thi

- Nội dung cốt lõi Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội.

- Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

- Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Nội dung cốt lõi của 18 đề án Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

- Các nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng

- Một số nội dung khác về Đại hội.

6. Hình thức thi            

- Thi trắc nghiệm trên internet, tại địa chỉ: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai (laocai.gov.vn); mục: Cuộc thi tìm hiểu về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

- Tiến hành trao thưởng các đợt thi tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi.

7. Thời gian thi

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành theo 3 đợt thi, như sau: 

+ Đợt thi thứ nhất, dự kiến bắt đầu từ 10h00’ ngày 01/03/2020 và kết thúc vào 10h00’ ngày 12/3/2021.

+ Đợt thi thứ hai, bắt đầu từ 10h00’ ngày 15/3/2021 và kết thúc vào 10h00’ ngày 26/3/2021.

+ Đợt thi thứ ba, bắt đầu từ 10h00’ ngày 29/3/2021 và kết thúc vào 10h00’ ngày 09/4/2021.

- Dự kiến tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đoạt giải vào dịp 19/5/2021.

8. Cơ cấu giải thưởng

8.1. Giải cá nhân: 

* Gồm 3 đợt thi; mỗi đợt thi có 7 giải thưởng, bao gồm:

- 01 giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng

- 01 giải Nhì: trị giá 2.000.000 đồng

- 02 giải Ba: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

- 03 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

* Cá nhân đoạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng, giấy chứng nhận đoạt giải của Ban Tổ chức Cuộc thi.

8.2. Giải tập thể

Tổng kết Cuộc thi trao 7 giải thưởng, bao gồm:

- 01 giải Nhất: trị giá 5.000.000 đồng

- 01 giải Nhì: trị giá 3.000.000 đồng

- 02 giải Ba: trị giá 2.000.000 đồng

- 03 giải Khuyến khích: trị giá 1.000.000 đồng.

* Tập thể đoạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng, giấy chứng nhận đoạt giải của Ban Tổ chức Cuộc thi.